image-251182-A_stefaan_Roelstraete.jpg
PLAATS KUNSTWERK : Botermarkt
Stefaan Roelstraete
Stefaan Roelstraete

Stefaan Roelstraete is een eigenzinnig en zelfstandig kunstenaar die van zijn hobby zijn beroep probeert te maken. Financieel heeft hij daardoor weinig zekerheden, maar dat deert hem niet; het was immers zijn eigen keuze. Hij heeft een enorm uitgebreid oeuvre, maar bereikte gedurende zijn carrière vooral hoogtepunten met monumentale werken, waarvan er onder andere één te bezichtigen is op een rondpunt bij het binnenrijden van Wevelgem. Desondanks is het niet zijn werk dat een zekere bekendheid heeft in Vichte, maar zijn achternaam. Zijn oom was namelijk niemand minder dan de befaamde componist Herman Roelstraete die tevens ereburger van Vichte is.