Nel Bonte

‘P.I.N.’


Voor de installatie ‘P.I.N.’ fungeerde de historische lans van de brandweer als inspiratiebron. Tijdens een werkperiode in de brandweerkazerne MIDWEST 2017 leerde Nel verschillende soorten lansen kennen. In een eerste onderzoeksfase werd de lans zorgvuldig geanalyseerd.  De verhouding tussen micro- en macroscopie ligt hier aan de grondslag.        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
De installatie  bestaat uit 5 verschillende onderdelen die in elkaar passen via een kliksysteem. 
Alle onderdelen zijn omwikkeld met textiel en strak aangespannen met naaigaren. De vergankelijke stoffen materie staat hier in tegenstelling tot het harde metalen oppervlak van de originele lans. 
Het verpakte verwijst enerzijds naar de geschiedenis van de lans. Verpakt en bewaard blijven. Anderzijds refereert de fragiele stoffen materie naar verband dat gebruikt wordt voor brandwonden.

Organische en geometrische vormen contrasteren.
De handgreep (bol-vorm) van de lans is niet bedekt met stof. Deze  gepolierde huid van het handvat staat in contrast met het metalen materiaal van het archetype. Daarbij beïnvloedt de glanzende materie van het handvat de vorm en verhoogt de speling van het licht.

Het uitgangspunt is, om met de installatie ‘P.I.N.’ verschillende creatieve ingrepen te doen op verschillende locaties. Er ontstaat telkens een nieuwe handeling en dialoog, waar de ruimte, sculptuur en de toeschouwer op elkaar ingaan. De installatie ‘P.I.N.’ kan op verschillende manieren gepresenteerd worden.Enerzijds kan ‘P.I.N.’ in zijn totaliteit opgesteld worden (ref. ‘Flute’, Paul Casaer) anderzijds worden alle modules afzonderlijk gepresenteerd, als installatie.Of één onderdeel komt in de spotlight te staan, daarbij wordt één specifiek fragment van de installatie getoond aan de toeschouwer.

Voor de openluchttentoonstelling in Roeselare toont Nel haar installatie in zijn totaliteit. ‘P.I.N’ ligt  vastgebonden, rustend op  paletten in het graspleintje op de grote markt.  De uitvergrotings factor van de historische lans wekt vervreemding op,…
de toeschouwer krijgt bijna de illusie dat de sculptuur leeft.