Nancy Vandewalle


image-254838-lieve_Delaere.w640.jpg
17c Barbier Mr Steve

Voor enkele van mijn portretten heb ik krantenartikels gebruikt  die verwijzen naar deze problematiek. Het is niet mijn bedoeling geweest van deze te kunnen lezen maar ik wou dat er toch kleine tekstjes of woordjes in overeenkwamen die ernaar verwijzen. Veel meer wil ik de aandacht trekken naar de gelatenheid en de weemoed die te zien is in de gezichtjes van de kinderen.