Greet slagmulder
titel beeld  : BUITENBEENTJE
 materiaaluitvoering : weerbestendig acrylaat 

- met water gevulde kuip, steunend op 2 handen, met uitgestrekt been
- genderneutraalAutodidact  tekenen en schilderen
Opleiding keramiek, centrum De Harp Izegem  - Toon Van Eyghem
Opleiding beeldhouwen SASK Roeselare  - Pierre Goetinck
Opleiding monumentale kunst Sask Roeselare – Herbert Vandendriessche en Thomas Eggermont
Diverse tentoonstellingen ten lande.

Het werk :
Een leraar bestempelde mij ooit als buitenbeentje.
Ik moet toegeven dat ik niet de geijkte paadjes bewandel in het samenstellen van beelden, heb geen vaste stijl en zoek eigen methodes soms tegen advies.  De natuur, wortels, dode materialen of restmateriaal  inspireren me telkens opnieuw om er een andere, nieuwe  ordening of betekenis aan te geven.  Invloeden van Jacometti, Bosch en Gaudí zijn nooit ver weg...